Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem sklepu internetowego sklep.errorstudio.pl. W razie pytań skontaktuj się z nami.

Regulamin ten obowiązuje od dnia 01.01.2021r.
I Postanowienia ogólne
§1. Definicje

1. sklep.errorstudio.pl – Portal internetowy (sklep internetowy) znajdujący się pod adresem sklep.errorstudio.pl, który umożliwia Klientom zakup Towaru.
2. Towar – Towar, który może być przedmiotem obrotu (sprzedaży), dostępny do kupienia w sklep.errorstudio.pl.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto w sklep.errorstudio.pl.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca w sklep.errorstudio.pl zakupów.
5. FIRMA ErrorStudio Monika Rogozińska, wpisana do CEIDG. Siedziba firmy znajduje się w Szydłowcu, przy Rynek Wielki 2. Firma zarejestrowana jest pod numerem NIP: 7962886163, Regon: 380396590. Dane kontaktowe: kontakt@errorstudio.pl.
6. Usługa – Usługa polegająca na umożliwieniu Klientom dokonania zakupu Towaru wybranego spośród dostępnych w sklep.errorstudio.pl.
7. Odwiedzający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza sklep.errorstudio.pl nie będąc jednocześnie zalogowana jako Użytkownik.
8. Praca graficzna – Utwór w myśl Ustawy z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm).
9. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2. Podstawy prawne

Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów polskiego prawa.

§3. Wymogi techniczne

W celu korzystania z sklep.errorstudio.pl wymagane jest:
a) dysponowanie urządzeniem komputerowym z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do sklep.errorstudio.pl pod adresem internetowym sklep.errorstudio.pl, a także przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies oraz połączenie urządzenia końcowego z siecią Internet,
b) posiadanie aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

§4. Wymogi prawne

1. Każdy Użytkownik oraz Klient zobowiązany jest do zapoznania się i bezwarunkowej akceptacji postanowień Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z sklep.errorstudio.pl.
2. Każdy Użytkownik oraz Klient oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§5. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa warunki i zasady świadczenia Usługi przez FIRMĘ ErrorStudio za pośrednictwem sklep.errorstudio.pl.

II Korzystanie z Usługi
§6. Cel Usługi

Głównym celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom oraz Odwiedzającym zakupu Towaru.

§7. Należyta staranność

1. FIRMA ErrorStudio dokłada należytej staranności celem świadczenia Usługi na najwyższym poziomie.
2. W przypadku produktów, które wymagają wykonania przez sklep.errorstudio.pl indywidualnego projektu graficznego dla klienta sklep.errorstudio.pl może wymagać dodatkowej opłaty za projekt graficzny. Wysokość dopłaty będzie uzależniona od typu zamówionego produktu.

§8. Brak wymogu rejestracji

1. Przeglądanie asortymentu dostępnych Towarów w sklep.errorstudio.pl nie wymaga rejestracji.
2. Zakup Towarów w sklep.errorstudio.pl nie wymaga rejestracji.

§9. Rejestracja konta w sklep.errorstudio.pl

1. W celu rejestracji w sklep.errorstudio.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin sklep.errorstudio.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania stosunku, ukształtowania jego treści, zmiany, rozwiązania oraz do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień.
2. Rejestracja w sklep.errorstudio.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

§10. Logowanie

Po zarejestrowaniu się w sklep.errorstudio.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

§11. Usuwanie konta

W celu usunięcia konta Użytkownika z sklep.errorstudio.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) z prośbą o usunięcie konta na adres: kontakt@errorstudio.pl

§12. Zaproszenie do zawarcia umowy

Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie sklep.errorstudio.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§13. Ceny

Ceny Towarów wskazanych w sklep.errorstudio.pl:
a) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towarów do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

§14. Zmiany cen

FIRMA ErrorStudio zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

§15. Dostawa

1. FIRMA ErrorStudio zamieszcza na podstronie sklep.errorstudio.pl przedstawiającej dany Towar, informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Towaru.
2. Na terenie Polski oraz poza terenem Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
3. FIRMA ErrorStudio nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy lub brakiem akceptacji projektu (niektóre produkty wymagają akceptacji przygotowanego projektu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia).
4. Dostępne sposoby dostawy :
a) Przesyłka pocztowa; przesyłka pocztowa pobraniowa.
b) Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa.
c) Odbiór w paczkomatach InPost.
5. Koszty dostawy są wskazywane w sposób nie budzący wątpliwości w trakcie składania zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności.
6. Maksymalny czas realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 14 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego FIRMY ErrorStudio w przypadku płatności z góry (płatności elektroniczne) lub od dnia złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem
7. Po przekazaniu paczki Kurierowi FIRMA ErrorStudio nie ponosi odpowiedzialności za:
a) Zniszczenia paczki
b) Nieodebranie paczki przez Klienta
c) Odmowę przyjęcia paczki przez Klienta
d) Odebranie paczki przez osobę do tego nieupoważnioną

§16. Proces składania zamówienia

1. Proces zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku “Dodaj do koszyka” na stronie danego produktu. Kolejnym krokiem jest wejście na stronę koszyka i wybranie sposobu płatności i dostawy zamówienia. Następnie należy zalogować się lub złożyć zamówienie jako Odwiedzający. W obu przypadkach należy podać dane adresowe oraz dane pozwalające na dalszy kontakt z Klientem. Wówczas pojawi się podsumowanie zamówienia zawierające wszelkie istotne informacje w tym w szczególności koszty, opis towaru, informacje dotyczące dostawy oraz informacje o prawach przysługujących konsumentowi w związku z dokonaniem zakupu. Ostatnim krokiem procesu zamówienia jest kliknięcie przycisku “Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
2. FIRMA ErrorStudio zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, którego treść lub zdjęcie mogłoby naruszać polskie lub międzynarodowe prawo, w tym także treści nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, propagujących przemoc, treści pornograficznych, naruszających godność czy dobre imię osób trzecich oraz sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i uznanych powszechnie za naganne moralnie.
3. Klienci sklepu ponoszą odpowiedzialność za treści i zdjęcia, których umieszczenie na produkcie na życzenie Klienta, spowodowałoby naruszenie praw autorskich i pokrewnych.
4. Nieopłacone zamówienie zostanie automatycznie anulowane po 7 dniach. Jeśli zechcesz, abyśmy zrealizowali dla Ciebie kolejny projekt, wystarczy, że złożysz nowe zamówienie.

§17. Płatności

1. FIRMA ErrorStudio umożliwia następujące metody płatności:
a) Szybki przelew internetowy lub karta kredytowa
– realizowany za pośrednictwem serwisu PayU.pl
b) Przelew na konto bankowe
– czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zarejestrowania środków na rachunku bankowym FIRMY ErrorStudio
– numer konta bankowego: 71 1020 5558 0000 8502 3314 9924 (PKO Inteligo)
c) Za pobraniem. Maksymalna kwota zamówienia, dla którego realizujemy płatność za pobraniem to 300zł.
– opcja dodatkowo płatna
d) BLIK

§18. Warunki i zasady korzystania z promocji

1. Promocje w sklepie internetowym sklep.errorstudio.pl trwają okresowo. Czas trwania każdej promocji jest określony przez Właściciela sklepu w ofercie komunikującej daną promocję.
2. Każdemu Uczestnikowi promocji zostaną wysłane produkty objęte promocją lub zostaną naliczone stosowne rabaty przy zakupach w sklepie.
3. Promocje nie łączą się z innymi promocjami i rabatami w sklepie.

§19. Reklamacje

1. FIRMA ErrorStudio jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. FIRMA ErrorStudio jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu FIRMA ErrorStudio zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował FIRMĘ ErrorStudio przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a FIRMA ErrorStudio nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym,
e) w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez FIRMĘ ErrorStudio lub osobę trzecią, za którą FIRMA ErrorStudio ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od FIRMY ErrorStudio.
3. FIRMA ErrorStudio jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa FIRMA ErrorStudio jest odpowiedzialna również za istnienie prawa.
4. FIRMA ErrorStudio jest zwolniona od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, Towar można wówczas zareklamować, jedynie jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Klientowi w momencie zakupu.
5. FIRMA ErrorStudio odpowiada wobec Klienta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
6. Klient ma rok od dnia zauważenia wady na złożenie żądania wynikającego z rękojmi względem FIRMY ErrorStudio.
7. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do FIRMY ErrorStudio reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a) wymiany Towaru na nowy,
b) naprawy Towaru,
c) obniżenia ceny,
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Wybór żądania zależy od Klienta.
8. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, FIRMA ErrorStudio może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla FIRMA ErrorStudio
albo
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
9. FIRMA ErrorStudio w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
10. Warunkiem koniecznym, aby FIRMA ErrorStudio rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu tego Towaru (Towarów) od FIRMY ErrorStudio pod adres: Rynek Wielki 2, 26-500 Szydłowiec. Koszt dostawy Towaru pokrywa klient.
11. Jeżeli ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar FIRMIE ErrorStudio w miejscu, w którym Towar się znajduje.
12. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – FIRMA ErrorStudio, w zależności od przedstawionego żądania, naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany Towar na pełnowartościowy lub zwróci należność za reklamowany Towar w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
13. FIRMA ErrorStudio zwraca Klientowi koszty poniesione w związku z postępowaniem reklamacyjnym w tym w szczególności koszty dostawy Towaru (zwrotu oraz wysyłki) do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w ErrorStudio.
14. Klient nabywający Towar w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
15.KLIENT posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
b) Jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
16. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
17.Bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej umowy możesz uzyskać korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów.
18. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl. 19. Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
20. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR – ec.europa.eu/consumers/odr
21. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

§20. Odstąpienie od umowy

1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w sklep.errorstudio.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (będący konsumentem) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zakupionego w sklep.errorstudio.pl bez podawania przyczyny w przez okres 365 dni od daty złożenia zamówienia. Zwracany towar nie może być uszkodzony ani też wykazywać śladów użytkowania.
2. Produkty wysłanie klientowi w formie elektronicznej nie podlegają zwrotowi.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w przypadku zakupu Towaru o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanego z jego osobą, dotyczy to w szczególności Towaru nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji konsumenta lub służącego do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb.
5. Koszt przesyłki Towaru do Klienta oraz od Klienta w przypadku odstąpienia od umowy ponosi FIRMA ErrorStudio do wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego w sklep.errorstudio.pl. Koszt transportu zostaje doliczony do wartości Towaru i zostaje zwrócony na konto wskazane przez Klienta.
6. Towar wraz z formularzem zwrotu należy odesłać na adres: ErrorStudio, Rynek Wielki 2, 26-500 Szydłowiec.
7. Sklep.errorstudio.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§21. Dostępność Usługi

1. FIRMA ErrorStudio w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklep.errorstudio.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklep.errorstudio.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. FIRMA ErrorStudio dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklep.errorstudio.pl były na najwyższym poziomie, jednakże FIRMA ErrorStudio nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklep.errorstudio.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy sklep.errorstudio.pl.

§22. Korzystanie z sklep.errorstudio.pl

Użytkownik może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności sklep.errorstudio.pl, w tym dokonywać zakupu Towarów dostępnych w asortymencie sklep.errorstudio.pl.

III Postanowienia końcowe
§23. Kontakt z sklep.errorstudio.pl

W celu skontaktowania się z FIRMĄ ErrorStudio należy wysłać wiadomość na adres elektroniczny: kontakt@errorstudio.pl

§24. Ważność postanowień

W przypadku uznania przez właściwy sąd lub organ władzy publicznej właściwy w sprawie, wybranych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§25. Właściwość sądu

1. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem lub Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu prawa, a w szczególności w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a FIRMĄ ErrorStudio rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby FIRMY ErrorStudio.
2. W przypadku sporu między Użytkownikiem lub Klientem będącym konsumentem a FIRMĄ ErrorStudio, Użytkownik lub Klient ma prawo wyboru sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu spośród właściwych sądów powszechnych.

§26. Obowiązujące przepisy

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

§27. Blokowanie wysyłanych wiadomości

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA ErrorStudio nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika lub Klienta.

§28. Zmiana Regulaminu

1. Regulamin może zostać zmieniony przez FIRMĘ ErrorStudio z zastrzeżeniem, że zaktualizowany regulamin zostanie udostępniony do wglądu Użytkownikom, Klientom oraz Odwiedzającym na co najmniej 14 dni przed jego wejściem w życie w sposób zapewniający możliwość zapoznania się z nowymi lub zmienionymi postanowieniami.
2. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się drogą elektroniczną z sklep.errorstudio.pl w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianach w Regulaminie aby poinformować o braku zgody.
3. W przypadku braku akceptacji zmiany postanowień Regulaminu, niezwłocznie po uzyskaniu takiej informacji przez sklep.errorstudio, konto Użytkownika zostanie usunięte z sklep.errorstudio.pl, a nowe postanowienia Regulaminu nie będą miały wobec niego zastosowania.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§29. Dostępność Regulaminu

Regulamin jest dostępny do wglądu w formie elektronicznej na stronie internetowej sklep.errorstudio.pl/regulamin w formacie umożliwiającym pobranie go na dysk twardy oraz wydruk.

§30. Załącznik

Regulamin posiada dwa załączniki. Pierwszym załącznikiem jest Formularz odstąpienia od umowy. Drugim załącznikiem jest Polityka Prywatności, która zawiera klauzule dotyczące ochrony danych osobowych.

§31. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2021 roku.